MẸO XIN VIỆC Ở NHẬT: CÁCH VIẾT ENTRY SHEET


Chia sẻ ngay nếu bạn thấy hữu ích :

Entry sheet là bản ngắn gọn của sơ yếu lý lịch. Sơ yếu lý lịch sẽ có một danh sách những thông tin cá nhân như hình ảnh, tên họ, địa chỉ, lịch sử học tập (làm việc), bằng cấp hay kỹ năng, nhưng entry sheet thì chỉ ghi rõ những thông tin đặc trưng, không phải là thông tin cá nhân như lý do xin việc, giới thiệu bản thân, sở trường ngày còn đi học.

Hầu hết các entry sheet có ba ý lớn như sau:

Lý do xin việc
Giới thiệu bản thân
Sở trường ngày còn đi học
Đặc biệt, nếu bạn trượt vòng entry sheet thì bạn sẽ không thể tham dự vòng thi viết hay phỏng vấn. Entry sheet là cánh cổng đầu tiên quyết địng việc bạn có lấy được naitei hay không. Hãy chuẩn bị tinh thần đi nào.

Những người xin việc giữa chừng vì có liên quan đến “lịch sử công việc” nên sẽ bị đánh giá thông qua sơ yếu lý lịch và sơ lược kinh nghiệm làm việc, nhưng với sinh viên mới ra trướng sẽ không có “lịch sử công việc”. Để có thể đánh giá được sự cố gắng của bạn sau khi vào công ty, người ta sẽ đánh giá “lòng nhiệt tình” quyết không bỏ cuộc của bạn qua “lý do xin việc” trong entry sheet, và xem xét “năng lực cần có” mà công ty muốn bạn phát huy thông qua “tự giới thiệu bản thân”.

đối tác